Ponuka

Naše riešenia

Hlavnými odberateľmi našich riešení a služieb sú výrobcovia, dodávatelia a subdodávatelia odvetví letectva, automobilového priemyslu, HVAC, elektroniky a domácich spotrebičov. Účinne podporujeme procesy v oblastiach ako je výroba, logistika, kvalita, HR a údržba prevádzky.

V snahe spolupracovať s výrobcami automobilového a elektromechanického priemyslu sme museli potvrdiť našu dôveryhodnosť. Preto sme v našej spoločnosti zaviedli systém manažérstva kvality podľa PN - EN ISO 9001: 2015. Kvalita služieb, ktoré poskytujeme, potvrdzuje certifikát č. NC.61.48.2015.6.QMS vydaný inštitútom Noble Cert Test & Certification Institute.

Inžinier
rezident

Naši inžinieri rezidenti sú odborníci a skúsení poradcovia zastupujúci zákazníka v priestoroch príjemcu.

Zlepšenie
procesov

Vďaka dlhoročným skúsenostiam získaným počas spolupráce s našimi klientmi a kvalifikovanými technickými pracovníkmi realizujeme riešenia podporujúce výrobný proces.

Kontrola
kvality

Našou hlavnou špecialitou sú procesy VÝBERU, KONTROLY a OPRAVY detailov a komponentov, ako aj hotových výrobkov.

Externý
sklad

Služby venujeme spoločnostiam o nedostatočnom skladovom priestore.

Podmontáž
prác

Poskytovanie služieb podmontáže prác, umožňuje našim klientom byť plne flexibilným v oblasti ľudských zdrojov prostredníctvom samokontroly služby.

Testovanie
materiálu

V spolupráci s renomovanými technickými univerzitami, ako je Krakowská technická univerzita alebo Technická univerzita v Mníchove, poskytujeme našim klientom materiálové testovanie všetkých druhov surovín.