Nabídka

Naše řešení

Hlavními příjemci našich řešení a služeb jsou výrobci, dodavatelé a subdodavatelé odvětví letectví, automobilového průmyslu, HVAC, elektroniky a domácích spotřebičů. Efektivně podporujeme procesy v oblastech výroby, logistiky, kvality, HR nebo zajištění provozu.

Vzhledem k tomu, že jsme chtěli pracovat s výrobci automobilového a elektromechanického průmyslu, museli jsme potvrdit svou důvěryhodnost. Proto jsme v naší společnosti zavedli systém řízení jakosti dle normy PN - EN ISO 9001:2015. Kvalitu poskytovaných námi služeb potvrzuje certifikát č. NC.61.48.2015.6.QMS vydaný Noble Cert Test & Certification Institute.

Rezidentní
inženýr

Naši rezidentští inženýři jsou odborníci a zkušení poradci zastupující zákazníka v prostorách příjemce.

Zlepšení
procesů

Díky dlouholetým zkušenostem získaným při spolupráci s našimi klienty a kvalifikovanými inženýrskými pracovníky realizujeme řešení podporující výrobní proces.

Kontrola
kvality

Naší hlavní specializací jsou procesy SELEKCE, KONTROLY a OPRAVY dílů a komponentů a hotových výrobků.

Externí
sklad

Služby věnujeme závodům s nedostatkem místa.

Pre-montážní
práce

Námi prováděné pre-montážní práce umožňují našim klientům být plně flexibilní v oblasti lidských zdrojů díky vlastní kontrole prováděné služby.

Materiálový
výzkum

Ve spolupráci s renomovanými technickými univerzitami, jako např. Krakovská polytechnika či Technická univerzita v Mnichově provádíme pro naše zákazníky materiálový výzkum na všech druzích surovin.